הלוואה לרכישת רכב חדש או יד שניה
הלוואה לרכישת רכב עד 200,000 ש"ח בריבית אטרקטיבית

הלוואה לרכישת רכב
חדש או יד שניה

סכום הלוואה מבוקש:

₪200,000
₪10,000

* ההלוואה תינתן לגילאי 21 ומעלה.

מינימום 12 תשלומים ועד 100 תשלומים . עלות שנתית מקסימלית (כולל עמלות): בהלוואות צמודות מדד: עד 13%; בהלוואות שאינן צמודות מדד; עד גובה "שיעור העלות האשראי המרבי", בהתאם לחוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות, התשנ"ג-1993 לדוגמא: בהלוואה על סך 55,000 ₪, ב- 55 תשלומים, צמודת מדד בריבית 8%, העלות הכוללת תהיה 9.47% - בתוספת עמלת הקמה ופתיחת תיק 1.5% מסכום הקרן+ 450 ₪. *סה"כ תשלומי לקוח – 67,154 ₪. ההערכה הכפופה לשינויים במדד ושינויים נוספים. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל הגילוי בהתאם לחוק ולהנחיות גוגל.

* ההלוואה תינתן לגילאי 21 ומעלה.

מינימום 12 תשלומים ועד 100 תשלומים . עלות שנתית מקסימלית (כולל עמלות): בהלוואות צמודות מדד: עד 13%; בהלוואות שאינן צמודות מדד; עד גובה "שיעור העלות האשראי המרבי", בהתאם לחוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות, התשנ"ג-1993 לדוגמא: בהלוואה על סך 55,000 ₪, ב- 55 תשלומים, צמודת מדד בריבית 8%, העלות הכוללת תהיה 9.47% - בתוספת עמלת הקמה ופתיחת תיק 1.5% מסכום הקרן+ 450 ₪. *סה"כ תשלומי לקוח – 67,154 ₪. ההערכה הכפופה לשינויים במדד ושינויים נוספים. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל הגילוי בהתאם לחוק ולהנחיות גוגל.